KONSULTOINTI

Mikä olisi palveluhäiriön vaikutus liiketoimintaan ja mitä pitäisi tehdä, jotta häiriöt voidaan välttää jatkossa? 

 

Tekninen konsultointi jatkuvuuden turvaamiseen

Tekninen auditointi perustuu parhaisiin käytäntöihin, joilla tunnistetaan mahdolliset riskit fyysisessä ympäristössä ja mahdolliset negatiiviset vaikutukset yritystoimintaan. 
 
 Asiakas saa kattavan analyysin järjestelmän toimivuudesta, käytettävyydestä ja energiatehokkuudesta. Tulokset ja dokumentaatio ovat tämän jälkeen asiakkaan käytössä jatkotoimenpiteitä varten. PCBI auttaa asiakasta tarvittaessa kaikissa konesali-infrastruktuurin liittyvissä suunnittelu-, toteutus- ja huolto-töissä.

Konesalin auditointi

Auditointianalyysista saatava raportti on kattava arvio siitä, miten hyvin konesali sekä palvelin- ja tietoliikennetilat vastaavat nykysiä standardeja ja millä toimenpiteillä ne saadaan täysin suositusten mukaiseksi.

9

kohdan raportointikohteet:

Sähkö
Jäähdytys
Rakennus
Prosessit
Dokumentointi
Kunnossapito
Tilojen siisteys

Energiatehokkuus

Energiatehokkuus on nykypäivänä yksi tärkeimmistä keinoista säästää käyttökustannuksia. Siksi on tärkeää selvittää järjestelmän energiataloudellinen kunto, säästömahdollisuudet, laitteiston käyttökustannukset ja tarvittavat korjausinvestoinnit.

30%

säästömahdollisuus kuluissa

Vähentää sähkönkulutusta
Pienentää hiilijalanjälkeä
Optimoitu järjestelmä

Energia-auditointi

Auditoinnissa selvitetään kuinka paljon energiaa käytetään vuosittain liiketoiminnan pyörittämiseen. Energiakatselmus antaa myös ehdotuksia kustannustehokkaista toimenpiteistä, joiden avulla yritys voi ryhtyä vähentämään kustannuksia ja energiankulutusta.

4

vuoden välein

Kunka paljon energiaa käytetään?
Miten hukkalämpö on hyödynnetty?
Miten energian kulutusta voidaan pienentää?
Mikä on kasvihuonepäästöjen määrä?

 

Kysy lisätietoja

JANNE PURANEN

+358 40 518 8747
janne.puranen@pcbi.fi

Janne Puranen MV-1

Ota yhteyttä